We have put a lot of time, energy and financial resources into researching the information that we freely provide on this website. If you are using our information we would appreciate you noting your resource, by referring back to us here at KokeshiVillage.com Thank you.

Home | Traditional | Creative | Shingata Kokeshi | Signature Album | Wooden Treasure Trove
Kokeshi Trends | Strain Types | Reference Books | Folklore N' More | Donko | Kokeshi Inspired
Omiyage Kokeshi | Nesting Kokeshi | Ejiko/Nemariko | Home Goods | Kokeshi Videos | Join Us

Yoshino Seiji (Hijiori) YOB 1950 Master Sato Shoichi  Yoshino Seiji (Hijiori) YOB 1950 Master Sato Shoichi  Miharu Fumio (Kijiyama) DOB 1954 Master Onodera MasanoriNEW  Miharu Fumio (Kijiyama) DOB 1954 Master Onodera MasanoriNEW 
Isokawa Morio 2 (Nakanosawa) DOB 1937 Master Hiroshi Honda NakanosawaNEW  Kakizawa Yoshinobu (Narugo) DOB 1974 Master Kakizawa Koretaka (Narugo)NEW  Kakizawa Yoshinobu (Narugo) DOB 1974 Master Kakizawa Koretaka (Narugo)NEW  Kakizawa Yoshinobu (Narugo) DOB 1974 Master Kakizawa Koretaka (Narugo) Night LightNEW 
Okazaki Hitoshi (Naruko) YOB 1894 Master Okazaki Jinzaburo  Sakurai Shoji (Narugo) DOB 1927 Master Sakurai Mannojo and Onuma IwazuNEW  Sato Minoru (Naruko) DOB 1932 Master Sakurai MannojoNEW  Sato Minoru (Naruko) DOB 1932 Master Sakurai MannojoNEW 
Sato Minoru (Naruko) DOB 1932 Master Sakurai Mannojo  Sato Minoru (Naruko) DOB 1932 Master Sakurai MannojoNEW  Sato Minoru (Naruko) DOB 1932 Master Sakurai Mannojo Obunko Lid is removable  Takahashi, Shogo (高橋 正吾) (Narugo) DOB 1929 Master Takahashi TakezoNEW 
Takahashi, Shogo (高橋 正吾) (Narugo)NEW  Takashima Shigeru (Naruko) DOB 1936 Master Takahashi MoroNEW  Takashima Shigeru (Naruko) DOB 1936 Master Takahashi Moro  Takashima Shigeru (Naruko)NEW 
Tomohiro Matsuda (Narugo) NarukoYOB 1990 Master Matsuda TadaoNEW  Yoshida Katsunori (Naruko) YOB 1954 M4aster Sakurai Shoji  Yoshida Katsunori (Naruko) YOB 1954 M4aster Sakurai ShojiNEW  Hiraga Teruyuki (Sakunami - New Style) Christmas o-bunkoNEW 
Hiraga Teruyuki (Sakunami - New Style) Christmas o-bunkoNEW  Nishiyama Kenichi (Tsuchiyu) DOB 1920 Master Nishiyama Katsuji (Tsuchiyu)NEW  Nishiyama Kenichi (Tsuchiyu) DOB 1920 Master Nishiyama Katsuji (Tsuchiyu)NEW  Nishiyama Toshihiko Ejiko Doju Strawberry (Tsuchiyu)NEW 
Wantanabe Tetsuo (Tsuchiyu) DOB 1937 TsuchiyuNEW  Shintaro Inogami (Tsugaru)NEW  Shintaro Inogami (Tsugaru)NEW  Niiyama Yoshinori (Yajiro - New Style) DOB 1960 Master Kichitarou Niyama (Yajiro)NEW 
Oizumi Kiyomi (Yajiro) DOB 1936 Master Honda Kametoshi YajiroNEW  Oizumi Kiyomi (Yajiro)NEW  Sato Koichi (Yajiro) YOB 1936 Master Hamatsu HeisaburoNEW  Sato Makoto (Yajiro) DOB 1900 Master Ogura KasaburoNEW 
Sato Seiko Ejiko Many Faces (Yajiro)NEW  Sato Seiko Ejiko Many Faces (Yajiro)NEW  Sato Seiko Ejiko Many Faces (Yajiro)NEW  Sato Seiko Ejiko Many Faces (Yajiro)NEW 
Sato Seiko Ejiko Many Faces (Yajiro)NEW  Sato Seiko Ejiko Many Faces (Yajiro)NEW  Abe Shinya (Zao) Zao TypeNEW  Omiya Masayasu (Zao) DOB 1936 Master Omiya YasujiroNEW 
Omiya Masayasu (Zao) DOB 1936 Master Omiya YasujiroNEW  Omiya Masayasu (Zao) DOB 1936 Master Omiya YasujiroNEW  Omiya Masayasu (Zao) DOB 1936 Master Omiya YasujiroNEW