Dento Ejiko

Baby in a Basket - All strains
Home | Traditional | Creative | Shingata Kokeshi | Signature Album | Wooden Treasure Trove
Kokeshi Trends | Strain Types | Reference Books | Folklore N' More | Donko | Kokeshi Inspired
Omiyage Kokeshi | Nesting Kokeshi | Ejiko/Nemariko | Home Goods | Kokeshi Videos | Join Us

Abe Shinya (Zao) Zao Type  Agatsuma Isamu 1 YOB 1934 Master Sato Ushizo (Togatta)  Ejiko by Suzuki Shoji (Yamagata) DOB 1927 Master Suzuki Kiyoshi Sakunami Type  Kojima Chojiro (Naruko) Naruko Type 
Fukuchi Yoshio - Nakanosawa DOB 1927 Master Abe Ichiro & Iwamoto Yoshizo Nakanosawa  Hasegawa Kenzo 6 DOB 1942 Master Hasegawa Tatsuo (Tsugaru)  Hasegawa Masashi 6 DOB 1937 Master Hasegawa Kenzo (Tsugaru) Tsugaru  Hasegawa Masashi 7 DOB 1937 Master Hasegawa Kenzo (Tsugaru) 
Hiraga Teruyuki 28 DOB 1972 Master Hiraga Kenichi Kenjiro (Sakunami)  Hiraga Teriyuki (Sakunami) DOB 1972 Master Hiraga Kenichi, Kenjiro - Sakunami Ejiko  Hiraga Teruyuki (Sakunami) Sakunami  Hiraga Teruyuki (Sakunami) Sakunami 
Hiraga Teruyuki (Sakunami) Sakunami  Inage Yutaka (Tsuchiyu) Ejiko DOB 1929 Master Obata Fukumatsu Tsuchiyu  Ishiyama Kazuo 5 DOB 1929 Master Ishiyama Sanchiro Zao  Ishiyama Kazuo 6 DOB 1929 Master Ishiyama Sanchiro Zao 
Isokawa Morio 2 (Nakanosawa) DOB 1937 Master Hiroshi Honda Nakanosawa  Izu Mamoru 6 (Naruko substrain Oshin) DOB 1925 Master Izu Sadao Oshin Kokeshi 2nd Gen Oshin Type  Kakizawa Mariko 2 ejiko  Kakizawa Yoshinobu 8 YOB 1974 Master Kakizawa Takatomi (Naruko) 
Kakizawa Yoshinobu Acorn Nemariko  Kakizawa Yoshinobu DOB 1974 Master Kakizawa Koretaka (Naruko)  Kakizawa Yoshinobu YOB 1974 Master Kakizawa Takatomi.jpg (Naruko)  Kakizawa Yoshinobu YOB 1974 Master Kakizawa Takatomi.jpg (Naruko) Naruko Type 
Kamata Bunichi (Yajiro) Yajiro Type  Kanou Hiroshi 7 YOB 1984 Master Kanou Eiji Kokeshi yellow base ejiko (Sakunami)  Kobayashi Kiyoshi 3 (Yamagata) DOB 1951 Master Kobayashi Kiyojiro Sakunami Type  Kobayashi Kiyoshi 4 (Yamagata) DOB 1951 Master Kobayashi Kiyojiro Sakunami Type 
Kobayashi Kotaro DOB 1936 Master Kobayashi Eizo 2 (Sakunami)  Kobayashi Kotaro DOB 1936 Master Kobayashi Eizo 3 (Sakunami)  Kobayashi Kotaro DOB 1936 Master Kobayashi Eizo 4 (Sakunami)  Kobayashi Kotaro DOB 1936 Master Kobayashi Eizo 5 (Sakunami) 
Konno Akihiro 2 YOB 1950 Master Sato Hisaya (Tsuchiyu)  Konno Akihiro 3 YOB 1950 Master Sato Hisaya (Tsuchiyu)  Kusaka Hideyuki 5 DOB 1977 Master Sato Tetsuro (Togatta) Togatta  Kusaka Hideyuki 4 DOB 1977 Master Sato Tetsuro (Togatta) Togatta 
Kusaka Hideyuki 7 DOB 1977 Master Sato Tetsuro (Togatta) Togatta  Mariko Kakizawa 2 ejiko  Kakizawa Korenobu (Naruko) DOB 1940 Master Takahashi Morio Naruko  Niiyama Hisashiro (Yajiro) DOB 1942 Master Niiyama Hisashi Ejiko Yajiro 
Niiyama Yoshinori 12 DOB 1960 Master Kichitarou Niyama (Yajiro)  Nishiyama Kenichi DOB 1920 Master Nishiyama Katsuji  Nishiyama Toshihiko Ejiko Doju Strawberry (Tsuchiyu)  Obata Toshio (Tsuchiyu) 
Oizumi Kiyomi (Yajiro) DOB 1936 Master Honda Kametoshi Yajiro  Okuyama Kozo YOB 1905 Master Okuyama Yasuji  Omiya Masayasu (Zao) DOB 1936 Master Omiya Yasujiro Zao  Omiya Masayasu 5 DOB 1936 Master Omiya Yasujiro (Zao) Zao 
Omiya Masayasu 5 DOB 1936 Master Omiya Yasujiro (Zao) Zao  Omiya Masayasu 5 DOB 1936 Master Omiya Yasujiro (Zao) Zao  Omiya Masayasu 6 DOB 1936 Master Omiya Yasujiro (Zao)  Sadao Kobayashi ? (Sakunami) Sadao Kobayashi Togatta? 
Sakurai Naomichi (櫻井尚道) YOB 1988 Master Sakurai Akihiro (Naruko)  Sakurai Shoji 10 DOB 1927 Master Sakurai Mannojo and Onuma Iwazu (Naruko)  Sakurai Shoji 10 DOB 1927 Master Sakurai Mannojo and Onuma Iwazu (Naruko)  Sakurai Shoji DOB 1927 Master Sakurai Mannojo and Onuma Iwazu (Naruko) 
Sato Eikichi 2 YOB 1906 Master Sato Bunroku  Sato Eitaro YOB 1939 Master Sato Mamoru (Togatta)  Sato Kiku 3 DOB 1911 Master Sato Minosuke (Hijiori)  Sato Koichi 5 DOB 1936 Master Hamatsu Heisaburo (Yajiro) 
Sato Makoto DOB 1900 Master Ogura Kasaburo (Yajiro) Yajiro  Sato Seiko Ejiko Many Faces (Tsuchiyu)  Sato Seiko Ejiko Many Faces (Tsuchiyu)  Sato Seiko Ejiko Many Faces (Tsuchiyu) 
Sato Seiko Ejiko Many Faces (Tsuchiyu)  Sato Seiko Ejiko Many Faces (Tsuchiyu)  Sato Seiko Ejiko Many Faces (Tsuchiyu)  Sato Minoru 17 DOB 1932 Master Sakurai Mannojo (Naruko) 
Sato Suzuko YOB 1943 Master Sato Yoshihiro (Naruko)  Sato Tadao (Nanbu)  SATO, YOSHIAKI (Yajiro) Sato Yoshiaki 1 DOB 1906 Master Sato Matsunoshin (RIP 1991) Yajiro  SATO, YOSHIAKI (Yajiro) Sato Yoshiaki 2 DOB 1906 Master Sato Matsunoshin (RIP 1991) Yajiro 
SATO, YOSHIAKI (Yajiro) Sato Yoshiaki 3 DOB 1906 Master Sato Matsunoshin (RIP 1991) Yajiro  Shida Kikuhiroshi DOB 1959 Master Shida Kikuasaryo and Takasaki Yuichi (Yamagata)  Shintaro Inogami Tsugaru  Shintaro Inogami Tsugaru 
Sugawara, Osamu YOB 1952 Master Kawamura Mamoru and Takao Oishi (Nanbu)  Suzuki Akira - Custard (Sakunami)  Suzuki Akira Strawberry Shortcake (Sakunami)  Takahashi Yuji (Kijiyama) DOB 1934 Master Takahashi Heijiro Kijiyama 
Takanashi Setsuko YOB 1939 Master Sato Takeo (Akiu Togatta)  Tayama Izumi DOB 1981 Master Kazufumi Tayama Halloween Edition (Nanbu) Nanbu Special Type  Tayama Izumi DOB 1981 Master Kazufumi Tayama Halloween Edition (Nanbu) Nanbu Special Type  Tayama Izumi DOB 1981 Master Kazufumi Tayama (Nanbu) 
Tayama Izumi DOB 1981 Master Kazufumi Tayama Christmas Edition (Nanbu)  Tomohiro Matsuda YOB 1990 Master Matsuda Tadao (Naruko) Naruko  Wagatsuma Noboru 18 (Togatta)  Wantanabe Tetsuo 6 DOB 1937 Tsuchiyu (Nambu) 
Yamaya Rei 8 (Tsugaru)  Yoshimi Koyama YOB 1981 Master Hirama Katsuji (Togatta)