Sakunami Traditional

Home | Traditional Kokeshi Gallery | Creative Kokeshi Gallery | Kokeshi Signature Album | Reference Books | Wooden Treasure Trove
Kokeshi Trends | Folklore N' More | Kokeshi Traditions | Kokeshi Videos | Join Us

Abe Masayoshi (阿部正義)  Abe Masayoshi (阿部正義)  Abe Yoshimi  Aida Aiko 
Eiji, Aida (会田栄治)  Eiji, Aida (会田栄治)  Eiji, Aida (会田栄治)  Akira Suzuki (鈴木明) 
Harue Ozawa  Hatori Hiroyoshi  Hayasaka Denkichi  Hayasaka Denkichi 
Hasayaka Noboru  Hiraga Kenichi (平賀謙一)  Hiraga Kenichi (平賀謙一)  Hiraga Kenjirou (平賀謙次郎) 
Hiraga Kenjirou (平賀謙次郎)  Kenji Hiraga  Hiraga Sadao (平賀貞夫)  Hiraga, Sadayoshi 
Hiraga Tadashi (平賀貞蔵)  Hiraga Tadashi (平賀貞蔵)  Hiraga Tadashi (平賀貞蔵)  Hiraga Teizo (平賀貞蔵) 
Hiraga Teizo (平賀貞蔵)  Hiraga, Teizo (平賀貞蔵)  Hiraga Teruyuki (平賀輝幸)  Hiraga Teruyuki (平賀輝幸) 
Hiraga Teruyuki (平賀輝幸)  Hiraga Teruyuki (平賀輝幸)  Hiraga Tadashi (平賀貞蔵)  Okuyama Hiroshi (奥山広志) 
Kano Hiroshi  Kano Yasushi (1921- 2010) Master Hiraga Teizo  Posted to FBG KV by Nancy T.  Kano Yohei (加納陽平)  Kamio Keizaburo 
Kobayashi Chujiro (小林忠次郎)  Sometimes seen as Tadajiro due to online translators. This maker produces both Sakunami and Yamagata  Kobayashi Eizo  Kichisaburo Kobayashi  Kichisaburo Kobayashi 
Kobayashi Kiyojiro  Kobayashi Kiyoshi  Kobayashi Kiyoshi  Kobayashi Kiyoshi 
Kobayashi Kotaro (小林吉太郎)  Kobayashi Kotaro (小林吉太郎)  Kobayashi Kotaro (小林吉太郎)  Kobayashi Seijiro (小林清次郎) 
Kobayashi, Seitaro (小林誠太郎)  Kobayashi Seijiro (小林清次郎)  Kobayashi Seijiro (小林清次郎)  Kobayashi Seijiro (小林清次郎) 
Kobayashi Seijiro (小林清次郎)  Kobayashi Seijiro (小林清次郎)  Kobayashi, Seitaro (小林誠太郎)  Kobayashi Seizo (Taizo?) 
Kobayashi Tadajiro  Kobayashi Tadajiro  Kobayashi Cyujiro  AKA Kobayashi Tadajiro  Kobayashi Taizo 
Kobayashi Taizo  Satomi, Masahiro (里見正博)  Satomi, Masahiro (里見正博)  Satomi, Masahiro (里見正博) 
Satomi, Masahiro (里見正博)  Masatsugu Sakabe  Morioka Bocco  Morioka Bocco 
Okazaki, Ikuo  Okazaki Naoshi  Okuyama Hiroshi (奥山広志)  Okuyama Hiroshi  (奥山広志) 
Okuyama Hiroshi (奥山広志)  Ozawa Harue  Ozawa Harue  Sato Masahiro (里見正博) 
Sato Masahiro (里見正博)  Sato Masahiro (里見正博)  Muraki Setsuko  Takeda, Shinkichi (武田信吉) 
Shoji_S  Hasegawa Shouji_S1  Suzuki, Shouji_S1  Suzuki Akietsu 
Suzuki Akira (鈴木明)  Suzuki Akira (鈴木明)  Suzuki Kiyoshi (鈴木清)  Suzuki Kiyoshi (鈴木清) 
Suzuki Kiyoshi (鈴木清)  Suzuki Kiyoshi (鈴木清)  Suzuki Koetsu  Suzuki, Shouji_S2 
Takahashi  Takasaki Eiichiro (高崎栄一郎)  Takasaki Eiichiro (高崎栄一郎)  Takasaki Eiichiro (高崎栄一郎) 
Tatuso  Umeki Shuichi  Umeki Shuichi  Umeki Shuichi 
Umetsu Haruo (梅津春雄)  Warashina Shigeru  Warashina, Shigeru  Yachi Hiroshi 
Yasubei Hiratuska