Hijiori Traditional

Home | Traditional Kokeshi Gallery | Creative Kokeshi Gallery | Reference Books | Wooden Treasure Trove
Kokeshi Trends | Folklore N' More | Kokeshi Traditions | Shingata Kokeshi | Kokeshi Inspired | Donko Kokeshi | Omiyage Kokeshi
Nesting Kokeshi | Ejiko/Nemariko | Home Goods | Kokeshi Videos | Join Us

Abe Kaoru (阿部 薫)  Kobayashi Sadao (小林定雄)  Kobayashi Sadao (小林定雄)  Kobayashi Sadao (小林定雄) 
Kobayashi Sadao  (小林 定雄)  Kobayashi Sadao  (小林定雄)  Kobayashi Sadao  (小林定雄)  Kobayashi Zensaku (小林 善作) 
Okuyama Kuraji AKA Koji (奥山 庫治)  Okuyama Kuraji AKA Koji (奥山 庫治)  Okuyama Kuraji AKA Koji (奥山 庫治)  Okuyama Kuraji AKA Koji (奥山 庫治)  untitled 
Okuyama Kuraji AKA Koji (奥山 庫治)  Okuyama Kuraji AKA Koji (奥山 庫治)  Okuyama Kuraji AKA Koji (奥山 庫治)  Okuyama Kuraji AKA Koji (奥山 庫治) 
Saito Unai_1 (齊藤右内)  Saitou Unai_S2 (齊藤右内)  Saitou Unai_S3 (齊藤右内)  Saitou Unai_S4 (齊藤右内) 
Sato Bunkichi_S (佐藤 文吉)  Sato Bunkichi_S (Togatta - Hijiori) (佐藤 文吉)  Sato Bunkichi_S2 (佐藤 文吉)  Sato Bunroku_S3 (佐藤 文六) 
Sato Fumio_S (Togatta Hijiori) 佐藤 文男  Sato Fumio_S (Togatta Hijiori) 佐藤 文男  Sato Fumio_S (Togatta Hijiori) 佐藤 文男  Sato Fumio_S (Togatta Hijiori) 佐藤 文男 
Sato Fumio_S (Togatta Hijiori) 佐藤 文男  Sato Fumio_S (Togatta Hijiori) 佐藤 文男  Sato Hidehiro_S (佐藤 英裕)  Sato Hidehiro_S2 (佐藤 英裕) 
Sato Hidehiro_S3 (佐藤 英裕)  Sato Hidehiro_S4 (佐藤 英裕)  Sato Jyunosuke DOB 1930 (Hijiori) 佐藤 重之助  Sato Jyunosuke_S (Hijiori) 佐藤 重之助 
Sato Kiku 1911-2000 (佐藤 キク)  Sato Kiku_S (佐藤 キク)  Sato Kiku_S (佐藤 キク)  Sato Kiku_S2 (佐藤 キク) 
Minosuke Sato_S2 (佐藤 巳之助)  Minosuke Sato_S3 (佐藤 巳之助)  Minosuke Sato_S (佐藤 巳之助)  Shigenosuke Sato_s (Hijiori) 
Sato Shigenosuke_S2 (Hijiori)  Shigeyuki Sato_S (佐藤 重之助)  Sato Shoichi_S (佐藤 昭一)  Shoichi Sato_S3 (佐藤 昭一) 
Shoichi Sato_S4 (佐藤 昭一)  Shoichi Sato_S (佐藤 昭一)  Tadashi Sato_S (Hijiori)  Sato Tadashi_S (Togatta Hijiori) 
Sato Tadashi_S3 (Togatta Hijiori)  Sato Ushizo_S (佐藤 丑蔵 )  Ushizo Sato_S2 (佐藤 丑蔵 )  Ushizo Sato_S3 (佐藤 丑蔵) Togatta/Hijiori 
Sato Yusuke_S (佐藤佑介)  Seiji Yoshino _S (吉野誠二)  Shirahata Shigeharu (白畑 重治)  Suzuki Konosuke_S (鈴木 幸之助) 
Suzuki Seiichi_S (鈴木 征一)  Suzuki Seiiichi_S2 (鈴木 征一)  Yokohama Masagoro_S (横山 政五郎)