Ejiko & Nemariko, Traditional & Creative

Home | Traditional Kokeshi Gallery | Kokeshi Signature Database | Reference Books | Wooden Treasure Trove
Kokeshi Trends | Folklore N' More | Kokeshi Traditions | Kokeshi Videos | Join Us

Hybrid Ejiko

26 images

Nemariko

21 images

   
Abe Shinya Zao Type  Ejiko by Suzuki Shoji DOB 1927 Master Suzuki Kiyoshi Sakunami Type  Kojima Chojiro Naruko Type  Fukuchi Yoshio DOB 1927 Master Abe Ichiro & Iwamoto Yoshizo Nakanosawa 
Hasegawa Masashi 6 DOB 1937 Master Hasegawa Kenzo Tsugaru  Hasegawa Kenzo 6 DOB 1942 Master Hasegawa TatsuoNEW  Hiraga Teriyuki DOB 1972 Master Hiraga Kenichi, Kenjiro - Sakunami Ejiko  Hiraga Teruyuki Sakunami 
Hiraga Teruyuki Sakunami  Hiraga Teruyuki Sakunami  Inage Yutaka Ejiko DOB 1929 Master Obata Fukumatsu Tsuchiyu  Isokawa Morio 2 DOB 1937 Master Hiroshi Honda Nakanosawa 
Izu Mamoru 6 DOB 1925 Master Izu Sadao Oshin Kokeshi 2nd Gen Oshin Type  Izumi Tayama 2 DOB 1981 Master Kazufumi Tayama.jpg Nanbu Special Type  Izumi Tayama DOB 1981 Master Kazufumi Tayama.jpg Nanbu Special Type  Kakizawa Yoshinobu YOB 1974 Master Kakizawa Takatomi.jpg Naruko Type 
Kamata Bunichi Yajiro Type  Kobayashi Kiyoshi 3 DOB 1951 Master Kobayashi Kiyojiro Sakunami Type  Kobayashi Kiyoshi 4 DOB 1951 Master Kobayashi Kiyojiro Sakunami Type  Kusaka Hideyuki 5 DOB 1977 Master Sato Tetsuro Togatta 
Kusaka Hideyuki 4 DOB 1977 Master Sato Tetsuro Togatta  Kusaka Hideyuki 7 DOB 1977 Master Sato Tetsuro.jpg Togatta  Kakizawa Korenobu DOB 1940 Master Takahashi Morio Naruko  Niiyama Hisashiro DOB 1942 Master Niiyama Hisashi Ejiko Yajiro 
Oizumi Kiyomi DOB 1936 Master Honda Kametoshi Yajiro  Omiya Masayasu DOB 1936 Master Omiya Yasujiro Zao  Omiya Masayasu 5 DOB 1936 Master Omiya Yasujiro Zao  Omiya Masayasu 5 DOB 1936 Master Omiya Yasujiro Zao 
Omiya Masayasu 5 DOB 1936 Master Omiya Yasujiro Zao  Sadao Kobayashi ? Sadao Kobayashi Togatta?  Sugawara, Osamu 2 YOB 1952 Master Kawamura Mamoru and Takao OishiNEW  Sato Makoto DOB 1900 Master Ogura Kasaburo Yajiro 
SATO, YOSHIAKI Sato Yoshiaki 1 DOB 1906 Master Sato Matsunoshin (RIP 1991) Yajiro  SATO, YOSHIAKI Sato Yoshiaki 2 DOB 1906 Master Sato Matsunoshin (RIP 1991) Yajiro  SATO, YOSHIAKI Sato Yoshiaki 3 DOB 1906 Master Sato Matsunoshin (RIP 1991) Yajiro  Takahashi Yuji 4 Kijiyama DOB 1934 Master Takahashi Heijiro Kijiyama 
Takanashi Setsuko YOB 1939 Master Sato TakeoNEW  Tomohiro Matsuda 2 YOB 1990 Master Matsuda Tadao Naruko  Mitsuharu Fujita Master Abo Kannemitsu Cookies