Home | Traditional | Creative | Shingata Kokeshi | Signature Album | Wooden Treasure Trove
Kokeshi Trends | Strain Types | Reference Books | Folklore N' More | Donko | Kokeshi Inspired
Omiyage Kokeshi | Nesting Kokeshi | Ejiko/Nemariko | Home Goods | Kokeshi Videos | Join Us

Ishiyama Yoneko (石山よね子)  Okazaki Shoichi (岡崎昭一)  DOB 1941 Master Okazaki Naoshi  Omiya Yasumitsu (大宮安光)  YOB 1934 Masters Omiya Yasujiro  Omiya Yasumitsu (大宮安光)  YOB 1934 Masters Omiya Yasujiro 
Saito Matsusuke (斉藤 松助)  YOB (1901-1976)  J. Moses Collection  Saito Takeo (斎藤健男)  YOB 1929 Master Saito Matsusuke  Saito Takeo (斎藤健男)  DOB 1929 Master Saito Matsusuke.jpg  Saito Akira (斎藤昭)  DOB 1927 Master Saito Matsusuke 
Sida Kikumaro (志田菊麻呂)  Sometimes translated as Shida Hachiro. Father of Shida Kikuhiro  Shida Sakae (志田栄)  YOB 1921 Master Shida Gorohachi  Umitani Yoshio