Home | Traditional | Creative | Shingata Kokeshi | Signature Album | Wooden Treasure Trove
Kokeshi Trends | Strain Types | Reference Books | Folklore N' More | Donko | Kokeshi Inspired
Omiyage Kokeshi | Nesting Kokeshi | Ejiko/Nemariko | Home Goods | Kokeshi Videos | Join Us

Hayasaka DGenkichi DOB 1926 Master Hiraga Teizo.jpg  Hiraga Tadashi (平賀忠) YOB 1937 Master Hiraga Kenjiro N Kobayashi Seitaro. The artists works are sometimes listed as Sakunami.  Hiratsuka Yasubei (平塚安兵衛) YOB 1908 Takeda Usaburo  Kamio Keizaburo (神尾敬三朗) YOB 1935 Master Kamio Chohachi 
Kobayashi Eizon DOB 1907 Master Kobayashi Kichijiro & Kurakichi (CherryTree).jpg  Kobayashi Taizo (小林泰造) YOB 1934 Master Kobayashi Tomoji  Kobayashi Yoshisaburo (小林吉三郎)  Okuyama Hiroshi (奥山広志) DOB 1943 Master Okuyama Kozo 
Okuyama Hiroshi (奥山広志) DOB 1943 Master Okuyama Kozo  Okuyama Hiroshi (奥山広志) DOB 1943 Master Okuyama Kozo  Okuyama Hiroshi (奥山広志) DOB 1943 Master Okuyama Kozo.jpg  Okuyama Kozo (奥山広三) 
Okuyama Kozo (奥山広三) YOB 1905 Master Okuyama, Yasuji  Soekawa Hajime (添川一) YOB 1920 Master Kobayashi Taizo  Soekawa Inoue (添川いね) Thanks to Jean Shannon for helping identify this Kokeshi.  Suzuki Shoji (鈴木昭二) DOB 1927 Master Suzuki Kiyoshi 
Takasaki Eiichiro (高崎栄一郎) DOB 1904 Master Kobayashi Kichitaro.jpg  Takasaki Miwako (高崎美和子) YOB 1935 Master Takasaki Eiichiro  Takasaki Miwako (高崎美和子) YOB 1935 Master Takasaki Eiichiro  Takasaki Miwako (高崎美和子) YOB 1935 Master Takasaki Eiichiro 
Takeda Masashi (武田正志)  Takeda Masashi (武田正志) YOB 1930 Master Takeda Shinzaburo