Home | Creative Kokeshi Gallery | Kokeshi Signature Album | Reference Books | Wooden Treasure Trove
Kokeshi Trends | Folklore N' More | Kokeshi Traditions | Shingata Kokeshi | Kokeshi Inspired | Donko Kokeshi
Omiyage Kokeshi | Nesting Kokeshi | Ejiko/Nemariko | Home Goods | Kokeshi Videos | Join Us

Hayashi Jyuukichi (林重吉) DOB 1920 Master Sato Denki  Honda, Kametoshi (本田亀寿) DOB 1919 Master Honda Tsurumatsu  Hoshi Hiroaki (星博秋) DOB 1953 Master Honda Kametoshi  Inoue Harumi (井上はる美) (1955 -) Master Yukiko Inoue daiichishobo 
Kamata, Koichi DOB 1925 Master Kamada Bunichi  Kamata Koichi 鎌田孝市 Kokeshi Train Thanks to Sarah for identifyng the maker.  Kamata Minae (鎌田美奈枝) DOB 1956 Master Takashi Kamata  Kamata Umeko (鎌田うめ子) YOB 1928 Master Kamada KoichiNEW 
Kijidokoro Sato - Muji Kokeshi made by Kijidokoro Sato in Iwaki, Fukushima Prefecture collaboration with Muji for 2016 Fortune Can  Kijidokoro Sato - Muji Kokeshi made by Kijidokoro Sato (Family of Yajiro Craftsmen) in Iwaki, Fukushima Prefecture collaboration with Muji for 2016 Fortune Can  Maehara Yasuo  Mini 4 Yajiro 
Niiyama Hisashi (新山久志) DOB 1915 Master Niyama Hisaji  Niiyama Hisashi (新山久志) DOB 1915 Master Niiyama Hisaji  Niiyama Kyuji DOB 1888-1969 Master Niiyama Kyujiro  Niiyama Manabu (新山学) 
Niiyama Manabu (新山学)  Niiyama Manabu (新山学) DOB 1930 Master Niiyama Hisashi  Niiyama Yoshimi DOB (1924-2003) Master Father Keiji Sato  Nojiri Can you provide further details on this maker? 
Ogura Kasaburo (小倉嘉三郎) YOB 1884 Master Ogura YoshiYoshi  Old Miniature Kokeshi - 那須温泉(Nasu onsen)? Do you know the purpose of this Kokeshi?  Old Miniature Kokeshi - 那須温泉(Nasu onsen)? Do you know the purpose of this Kokeshi?  Oura Kyuichi (大浦久一) YOB 1916 Master Honda, Kametoshi 
Ozeki Yukio (小関幸雄) YOB 1913 Master Niyama Fukutaro  Ozeki Yukio (小関幸雄) YOB 1913 Master Niyama Fukutaro  Saito Masao (斎藤雅雄) DOB 1932 Master Sato Tsugio  Saito Masao (斎藤雅雄) DOB 1932 Master Sato Tsugio 
Sato Denki 2 (佐藤伝喜) DOB 1909-1985 Master Den Sato & Tsurumatu Honda  Sato Denki (佐藤伝喜) DOB 1909 Master Den Sato and Tsurumatu Honda  Sato Minao (佐藤美奈雄) YOB 1933 Master Sato Tsugio  Sato Shigetaka 
TOSHIO, TAKADA (高田稔雄) YOB 1973 MASTER SATO, YOSHIAKI  Sato Koichi Traditional Yajiro Nesting Kokeshi Doll Nesting  Tsuchiya Sadaji YOB 1941 Master Tsutsumi Many thanks to Sarah and Kazuko for providing key information that led to finding of the maker. Also thanks to Yoshio for confirming additional info on the maker.  Wantanabe Motoyume Master Sato Tadashi (possibly) 
Watanabe Motomu  Yoshino MinoruHiroshi DOB 1986 Master Sato Hideo - Shimanuki Online Shop