Home | Creative Kokeshi Gallery | Kokeshi Signature Album | Reference Books | Wooden Treasure Trove
Kokeshi Trends | Folklore N' More | Kokeshi Traditions | Shingata Kokeshi | Kokeshi Inspired | Donko Kokeshi
Omiyage Kokeshi | Nesting Kokeshi | Ejiko/Nemariko | Home Goods | Kokeshi Videos | Join Us

Abe Kazue (阿部 計英) YOB 1937 Master Abe Hiroshi  Genji Imaizumi 今泉源治 YOB 1934  Genji Imaizumi 今泉源治 YOB 1934  Genji Imaizumi 今泉源治 Tsuchiyu Craftsman. Many thanks to Tsuchi Onsen Tourist Association for allowing the use of photos. Thanks to Andy Combs for assisting with obtaining permission for photos. 
Genji Imaizumi 今泉源治  Jinnohara Kouki DOB 1947 Master Jinnohara Kazunori Tsuchiyu  Unidentified Artist Kokeshi MerryGoRound  Kokeshi Tsuchiyu Rattle 
Ouchi Ichiji aka Kazutsugi (大内一次) DOB 1909 Master Ouchi Kesakichi  Saito Chushichi (斎藤 忠七) (1917-2010)  Saito Chushichi (斎藤 忠七) YOB 1917 Master Sato Sashima  Saito, Hiromichi (斎藤 弘道) YOB 1930 Master Sato, Shoichi 
Sakuma Taichi (佐久間佐太市) YOB 1900 Master Sakuma Konmatsu  Sakuma Torakichi Jr. - 佐久間 虎吉(二代目) YOB 1914 Master Sakma Torakaichi Sr  Sakuma Yoshimitsu (佐久間 嘉光) YOB 1940 Master Sakuma Wataru  Sakuma Yoshimitsu (佐久間 嘉光) YOB 1940 Master Sakuma Wataru 
Sakuma Asakunosuke (佐久間浅之助) YOB 1847 Master Sakuma Yasushi  Sakuma, Yoshio (佐久間 芳雄) YOB 1921 Master Sakuma Yoshie. This doll makes a sound when shaken. Has tiny beans inside the hat piece.  Sato Sashima (佐藤佐志馬) YOB 1907 Master Sato Kakichi  Shinoki, Toshio (篠木利夫) YOB 1931-2017 Master Sato, Sashima 
TAKAHASHI, CHUZO (高橋忠蔵) 1893-1981 Master Watanabe Kadaharu  Takahashi Junko (高橋順子) YOB 1955 Master Tkahashi Tsutomu  Takahashi Junko (高橋順子) YOB 1955 Master Tkahashi Tsutomu  Tokunaga, Shinichi (徳永慎一) Yob 1933 Master Nishiyama, Kenichi 
Tokunaga, Shinichi (徳永慎一) Tsuchiyu Craftsman. Many thanks to Tsuchi Onsen Tourist Association for allowing the use of photos. Thanks to Andy Combs for assisting with obtaining permission for photos.  Unidentified Artist Can you help us identify this Kokeshi?  Unidentified Artist Can you help us identify this Kokeshi?  Unidentified Artist 
Wantanabe Kazuo (渡邊和夫) YOB 1940 Master Sakuma, Yoshio  Wantanabe Sadami DOB 1917 Master Wantanabe Hitoshi  Wantanabe Kazuo (渡邊和夫) YOB 1940 Master Sakuma, Yoshio (Nesting Type)  Wantanabe Kazuo (渡邊和夫) YOB 1940 Master Sakuma, Yoshio (Nesting Type) 
Wantanabe Kazuo (渡邊和夫) YOB 1940 Master Sakuma, Yoshio (Nesting Type)  WANTANABE, YUKINORI ( 渡邊幸典 ) YOB 1950 Master Watanabe Kihei  Watanabe, Hitoshi (渡辺等 ) YOB 1923 Master Saito Hiromichi