Home | Creative Kokeshi Gallery | Kokeshi Signature Album | Reference Books | Wooden Treasure Trove
Kokeshi Trends | Folklore N' More | Kokeshi Traditions | Shingata Kokeshi | Kokeshi Inspired | Donko Kokeshi
Omiyage Kokeshi | Nesting Kokeshi | Ejiko/Nemariko | Home Goods | Kokeshi Videos | Join Us

Sato Bunkichi

11 images

Sato Fumio

4 images

Sato Hidehiro

4 images

Sato Ushizo

5 images

Suzuki Seiichi

11 images

Abe Kaoru (阿部 薫) YOB 1945 Master Okuyama Kiyoji  Saitou Unai DOB 1927 Master Sato Tadashi  Sato Junosuke (佐藤 重之助) yob 1976  Sato Kiku 2 (佐藤 キク) DOB 1911 Master Sato Minosuke 
Sato Kiku (佐藤 キク) DOB 1911 Master Sato Minosuke  Sato Minosuke (佐藤 巳之助) 2 YOB 1905 Master Sato Shusuke  Sato Minosuke (佐藤 巳之助) 3 YOB 1905 Master Sato Shusuke  Sato Minosuke (佐藤 巳之助) YOB 1905 Master Sato Shusuke 
Sato Shoichi 2 (佐藤昭一) DOB 1935 Master Sato Minosuke  Sato Shoichi 2B (佐藤昭一) DOB 1935 Master Sato Minosuke  Sato Shoichi (佐藤昭一) DOB 1935 Master Sato Minosuke  Sato Yusuke (佐藤佑介) a pseudonym. His family registered name is Yuichi Sato DOB 1943 Master Kobayashi Sadao 
Sato Yusuke (佐藤佑介) a pseudonym. His family registered name is Yuichi Sato DOB 1943 Master Kobayashi Sadao  Sato Yusuke (佐藤佑介) - Side View DOB 1943 Master Kobayashi Sadao  Sato Yusuke (佐藤佑介) a pseudonym. His family registered name is Yuichi Sato DOB 1943 Master Kobayashi Sadao  Sato Yusuke (佐藤佑介) a pseudonym. His family registered name is Yuichi Sato DOB 1943 Master Kobayashi Sadao. His style is followed from Ushizo Sato a togatta born craftsman who worked in Hijiori. The style may be classified as both Togatta and Hijiori. On KokeshiWiki craftsman is listed under given name (Sato, Yuichi) and categorized under Hijiori. 
Seiji Yoshino (吉野誠二)  Seiji Yoshino (吉野誠二)