Tsuchiyu Traditional

Home | Traditional Kokeshi Gallery | Creative Kokeshi Gallery | Kokeshi Signature Album | Reference Books | Wooden Treasure Trove
Kokeshi Trends | Folklore N' More | Kokeshi Traditions | Kokeshi Videos | Join Us

Abe Kazuei  Abe Kazuei  Abe Keiei_S  Abe Keiei 
Arakawa Yoichi_s (Tsuchiyu)  Asanosuke_S (Tsuchiyu)  Genji Imaizumi  Genji Imaizumi 
Hidenori Takeishi  Hiroshi Abe  Hiroshi Abe_S2 (Tsuchiyu) YJPN  Hitoshi Watanabe 
Ichiji Ouchi_S (Tsuchiyu) EBY  Ichiro Abe_S (Tsuchiyu) EBY  Ichiro Abe_S (Tsuchiyu)  Ichiro Abe_S2 (Tsuchiyu) EBY 
Imaizumi Genji_S (Tsuchiyu) EBY  Imaizumi Genji_S (Tsuchiyu) YJPN  Inage Yutaka_S (Tsuchiyu)  Inamo Yutaka 
Jinnnohara Kazuki  Jinnohara Kazuki  Jinnohara Kazuki  Jinnohara Kazuki 
Jinnohara Kazunori  Jinnohara Kazunori  Jinnohara Kazunori  Jinnohara Kazunori 
Jinnohara Kouki  Jinnohara Yukinori  Jinnohara Yukinori  Jinnohara Yukinori 
Jinohara Koki  Katsuhide Abe  Katsuhide Abe  Kazue Abe 
Kazuhiro  Kazuko Watanabe  Kazunori  Kenichi Nishiyama 
Kenichi Nishiyama  Kihei Watanabe  Kihei Watanabe  Koide Shigeharu 
Konno Akihiro  Kozuka Joichi  Kunitoshi Abe  Kyuya Sato 
Kyuya Sato  Kyuya Sato  Photo: Susie E. Confirmation of craftsman signature by Masaaki Hashimoto (KokeshiWiki).  Nagao  Nishiyama Keiichi 
Nishiyama Kenichi  Nishiyama Kenichi  Nishiyama Kenichi  Nishiyama Kenichi 
Nishiyama Toshihiko  Nishiyama Toshihiko  Noji, Mikiko AKA Sato, Mikiko (Master Noji Tadao Father).  Noji, Mikiko aka Sato Mikiko 
Noji Tadao  Noji Tadao  Obata, Fukumatsu (小幡福松)  1898~1968  Obata Toshio 
OHUCHI KAZUTUGU_S  Ouchi Ichiji  Ouchi Ichiji  OUCHI KAZUTUGU_S 
Sadami Watanabe  Sadami Watanabe  Sadami Watanabe  Saito Chushichi_S 
Saito Hiromichi  Submitted by Marc A.  Saito Hiromichi  Saito Hiromichi  Saito Hiromichi 
Saito Tadashi  Saito Tokuju  Saito Hiromichi  Sakuma Toraichi_S  (1914-1985) Tsuchiyu KMRT 
Sakuma Tsuneo  Sakuma Tuneo  Sakuma Yoshimitsu_S (Tsuchiyu)  Sakuma Yoshimitsu 
Sakuma Yoshio  Sakuma Yoshio  Sampei Haruo  Sashima Sato 
Sato Hisaya  Sato Hisaya  Sato Hisaya  Sato Hisaya 
Sato Sashima  Sato Sashima  Submitted by Marc A.  Sato Toshiaki  Sato Yoshitaka 
Sazima Sato  Shinichi Abe  Shinichi Abe  Shinichi Tokunaga 
Shinji Ouchi  Shinji Ouchi  Shinji Ouchi  Shinoki, Toshio (篠木利夫)  YOB 1931-2017 Master Sato, Sashima 
Shinya Abe  Tadao Noji  Tadao Watanabe  Tadashichi Takahashi 
Tadaya Watanabe  Takahashi Chūzō (高橋 忠蔵)  Contributed by Annabelle M. First Name Variations in translation. AKAs  Tadahiro, Tadashi, Tusuzo and Cyuzo. General Consensus is that it should be Chuzo.  Takahashi Chūzō (高橋 忠蔵)  Takahashi Chūzō (高橋 忠蔵) 
Takahashi Junko  Takahashi Toru  Takasaki Eiichirou  Torakichi Sakuma 
Torakichi Sakuma  Toshio Obata  Tsuneo Sakuma  Tsuneo Sakuma 
Tsuneo satsune  Tusnekichi Abe  Umezo Masanaga  Umezo Masanaga 
Umezu Masanaga_S3 (Tsuchiyu) YJPN  Wantanabe Chuzou_S  (Tsuchiyu)  Watanami Sadami  Wantanabe Tetsuo 
Watanabe Tetsuo  Watanabe Hitoshi  Watanabe Kazuo  Watanabe Kazuo 
Watanabe Kazuo  Watanabe Kazuo  Watanabe Manabu  Watanabe Sadami 
Watanabe Tadao  Watanabe Tadao  Watanabe Tetsuo  Watanabe Tsunehiko 
Watanabe Tsunehiko  Watanabe Tsunehiko  Yoshikichi Sakuma  Yoshimitsu Sakuma 
Yoshimitsu Sakuma_S2  Yoshimitsu Sakuma  Yoshimitsu Sakuma_S3  Yoshio Sakuma  Submitted by Marc A. 
Yutaka Inage  Yutaka Inage  Yutaka Inage