Tsuchiyu Traditional

Home | Traditional Kokeshi Gallery | Creative Kokeshi Gallery | Kokeshi Signature Album | Reference Books | Wooden Treasure Trove
Kokeshi Trends | Folklore N' More | Kokeshi Traditions | Kokeshi Videos | Join Us

Hiroshi Abe  Hiroshi Abe_S2 (Tsuchiyu) YJPN  Ichiro Abe_S (Tsuchiyu) EBY  Ichiro Abe_S (Tsuchiyu) 
Ichiro Abe_S2 (Tsuchiyu) EBY  Katsuhide Abe  Katsuhide Abe  Abe Kazuei 
Abe Kazuei  Kazue Abe  Abe Keiei_S  Abe Keiei 
Arakawa Yoichi_s (Tsuchiyu)  Asanosuke_S (Tsuchiyu)  Hidenori Takeishi  Imaizumi Genji_S (Tsuchiyu) EBY 
Imaizumi Genji_S (Tsuchiyu) YJPN  Genji Imaizumi  Genji Imaizumi  Inage Yutaka_S (Tsuchiyu) 
Inamo Yutaka  Jinnnohara Kazuki  Jinnohara Kazuki  Jinnohara Kazuki 
Jinnohara Kazuki  Jinnohara Kazunori  Jinnohara Kazunori  Jinnohara Kazunori 
Jinnohara Kazunori  Jinnohara Kouki  Jinnohara Yukinori  Jinnohara Yukinori 
Jinnohara Yukinori  Jinohara Koki  Kazuhiro  Kazunori 
Koide Shigeharu  Konno Akihiro  Kozuka Joichi  Kunitoshi Abe 
Kyuya Sato  Kyuya Sato  Kyuya Sato Photo: Susie E. Confirmation of craftsman signature by Masaaki Hashimoto (KokeshiWiki).  Nagao 
Kenichi Nishiyama  Kenichi Nishiyama  Nishiyama Keiichi  Nishiyama Kenichi 
Nishiyama Kenichi  Nishiyama Kenichi  Nishiyama Kenichi  Nishiyama Toshihiko 
Nishiyama Toshihiko  Noji, Mikiko AKA Sato, Mikiko (Master Noji Tadao Father).  Noji, Mikiko aka Sato Mikiko  Noji Tadao 
Noji Tadao  Tadao Noji  Obata, Fukumatsu (小幡福松) 1898~1968  Obata Toshio 
OHUCHI KAZUTUGU_S  Ouchi Ichiji  Ouchi Ichiji  OUCHI KAZUTUGU_S 
Saito Chushichi_S  Saito Hiromichi Submitted by Marc A.  Saito Hiromichi  Saito Hiromichi 
Saito Hiromichi  Saito Tadashi  Saito Tokuju  Saito Hiromichi 
Sakuma Toraichi_S (1914-1985) Tsuchiyu KMRT  Sakuma Tsuneo  Sakuma Tuneo  Sakuma Yoshimitsu_S (Tsuchiyu) 
Sakuma Yoshimitsu  Sakuma Yoshio  Sakuma Yoshio  Sampei Haruo 
Sashima Sato  Sato Hisaya  Sato Hisaya  Sato Hisaya 
Sato Hisaya  Sato Sashima  Sato Sashima Submitted by Marc A.  Sato Toshiaki 
Sato Yoshitaka  Sazima Sato  Shinichi Abe  Shinichi Abe 
Shinichi Tokunaga  Shinji Ouchi  Shinji Ouchi  Shinji Ouchi 
Shinoki, Toshio (篠木利夫) YOB 1931-2017 Master Sato, Sashima  Shinya Abe  Tadashichi Takahashi  Takahashi Chūzō (高橋 忠蔵) Contributed by Annabelle M. First Name Variations in translation. AKAs Tadahiro, Tadashi, Tusuzo and Cyuzo. General Consensus is that it should be Chuzo. 
Takahashi Chūzō (高橋 忠蔵)  Takahashi Chūzō (高橋 忠蔵)  Takahashi Junko  Takahashi Toru 
Takasaki Eiichirou  Torakichi Sakuma  Torakichi Sakuma  Toshio Obata 
Tsuneo Sakuma  Tsuneo Sakuma  Tsuneo satsune  Tusnekichi Abe 
Umezo Masanaga  Umezo Masanaga  Umezu Masanaga_S3 (Tsuchiyu) YJPN  Wantanabe Chuzou_S (Tsuchiyu) 
Watanami Sadami  Wantanabe Tetsuo  Watanabe Tetsuo  Hitoshi Watanabe 
Watanabe Hitoshi  Kazuko Watanabe  Watanabe Kazuo  Watanabe Kazuo 
Watanabe Kazuo  Watanabe Kazuo  Kihei Watanabe  Kihei Watanabe 
Watanabe Manabu  Watanabe Sadami  Sadami Watanabe  Sadami Watanabe 
Sadami Watanabe  Watanabe Tadao  Watanabe Tadao  Tadao Watanabe 
Tadaya Watanabe  Watanabe Tetsuo  Watanabe Tsunehiko  Watanabe Tsunehiko 
Watanabe Tsunehiko  Yoshikichi Sakuma  Yoshimasa Iwatsuki (岩附義正) Contributed by Monica Lambrecht identified by Kazuko McCracken  Yoshimitsu Sakuma 
Yoshimitsu Sakuma_S2  Yoshimitsu Sakuma  Yoshimitsu Sakuma_S3  Yoshio Sakuma Submitted by Marc A. 
Yutaka Inage  Yutaka Inage  Yutaka Inage